Akredytacje

jzelinski_2015_02_08_13-46-55_0215 by Jaroslaw Zelinski.

Daniel Passent

Czym jest akredytacja

Akredytacja jest zgodą organizatora danego wydarzenia na bezpośredni udział w nim fotografa, która daje mu możliwość uczestniczenia w niej na warunkach uprzywilejowanych.

Akredytacja dla fotografa to udzielone mu prawo bezpłatnego uczestniczenia w imprezie w sposób pozwalający na realizację zdjęć ją dokumentujących, z uwzględnieniem (podaniem w akredytacji) ewentualnych ograniczeń. Akredytacja daje fotografowi prawa do publikacji zdjęć wykonanych podczas wydarzenia (realizuję fotoreportaże miedzy innymi dla agencji BE&W, która współpracuje z czołowymi wydawnictwami prasowymi i książkowymi w Polsce i na świecie).

 

Akredytacja

Treść akredytacji (dokument, przywieszka, inne) powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko fotografa (opcjonalnie zdjęcie),
  2. Nazwę, datę, godzinę i miejsce wydarzenia, dane organizatora,
  3. Wyrażone pisemnie prawo wejście na imprezę,
  4. Dodatkowe uprawnienia dla fotoreportera (np. przebywanie blisko sceny, wejście za kulisy, itp.),
  5. Ograniczenia dla fotoreportera (np. kiedy nie wolno fotografować).
  6. Podpis osoby wydającej akredytację i kontakt do niej.

Gotowa do wypełnienia akredytacja (kliknij by pobrać): Akredytacja dla fotografa

(akredytację proszę odesłać na adres dostępny w zakładce Kontakt lub podać miejsce i czas w jakim można ją osobiście odebrać).